หากคุณกำลังมองหาพื้นที่เพื่อ

การลงทุน

การก่อสร้าง

หาพื้นที่ต่อยอดธุรกิจ


เราช่วยคุณได้

บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วยให้คุณ


บริการของเรา

งานสำรวจจัดทำหมุดทางราบ และทางดิ่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

งานสำรวจจัดทำแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ(Drone survey)

งานสำรวจและจัดทำแผนที่ ภูมิประเทศ (Topographic Survey)

งานสำรวจทางชลศาสตร์ (Hydrographic Survey)

งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง(Construction Survey)

งานสำรวจเพื่อการออกแบบ (Design Survey)

งานรับเหมาก่อสร้าง (Construction)

งานสำรวจประจำโครงการแบบรายเดือน/วัน

จำหน่ายเครื่องมือสำรวจทุกชนิด

ลงทะเบียน

เซลล์จะติดต่อหาคุณ ภายใน 24 ชม.


ขอบคุณครับ

ทำไมต้องเป็นเรา…?

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจพื้นที่ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านงานสำรวจ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพ

และมีจริยธรรม ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยความพร้อมของเครื่องมือสำรวจและ

บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

กลุ่มลูกค้าของเรา ที่ได้ไว้วางใจและให้เราดูแล


พลังงาน

ห้างสรรพสินค้า

สนามบิน

คมนาคม

อสังหาริมทรัพย์

การไฟฟ้า

อุทกศาสตร์ทางทะเล

สวนสารธารณะ

นิคมอุตสาหกรรม

รังวัดสัญญาณดาวเทียม

ภูมิประเทศ

การก่อสร้าง


ลูกค้าของเรา
เจ้าท่า
กฝผ
ปตท
โยธา
รถไฟ
aot
กรมน้ำ
นิคม
กรมโยธา
กรมทรัพ
ปปง
Your Title

ผลงานของเรา
Necklace #1
Necklace #2
Necklace #3
Necklace #1
Necklace #2
Necklace #3

ติดต่อสอบถาม

วิศวกรสำรวจ, งานสำรวจ, สำรวจจัดทำแผนที่, สำรวจทางชลศาสตร์, สำรวจและจัดทำแผนที่, ภูมิประเทศ, สำรวจเพื่อการก่อสร้าง, สำรวจเพื่อการออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, สำรวจประจำโครงการ, จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ, รังวัดที่ดิน, รังวัดเอกชน, งานสำรวจ, ช่างรังวัดเอกชน, สำรวจที่ดิน, ทำแผนที่, สำรวจด้วยโดรน, สำรวจพื้นที่, วางหมุดเสาเข็ม, เซอร์เวย์สำรวจ

www.kjsurvey.com

88/8 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา Ban Tha Chang, Songkhla 90110