บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด KJ Survey and Consultants Co., Ltd.

บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

KJ Survey and Consultants Co., Ltd.

เราคือผู้นำงานสำรวจครบวงจร เพราะเรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านงานสำรวจให้ผลงานมีคุณภาพมากที่สุด และมีจริยธรรมในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยความพร้อมของเครื่องมือสำรวจและบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ข่าวสาร

บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เปิดทำการวันแรกหลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567

บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดทำการวันแรกหลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่ เริ่มด้วยการไหว้แม่ย่านางรถเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยในทุกการเดินทาง ขอให้โชคดี มีความเจริญรุ่งเรือง...

อ่านต่อ
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร

ประมวลภาพ 27 ธ.ค. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร ขอบคุณทีมวิทยากร ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ความสนุกสนาน มีทั้งเสียงหัวเราะ...

อ่านต่อ

งานบริการของเรา

ลูกค้าของเรา