บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจพื้นที่ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านงานสำรวจ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรม

ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยความพร้อมของเครื่องมือสำรวจและ บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เราคือ...

บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดตั้งเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ขยายกิจการ มาจากสำนักงานช่างรังวัดเอกชน กิ่งใจการรังวัด ( ปัจจุบันได้จดเป็น บริษัท กิ่งใจ จำกัด )

เพราะเล็งเห็นความสำคัญของงานสำรวจ และเพื่อเปิดบริการงานสำรวจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วันที่ 6 มีนาคม 2557

ติดต่อสอบถาม

วิศวกรสำรวจ, งานสำรวจ, สำรวจจัดทำแผนที่, สำรวจทางชลศาสตร์, สำรวจและจัดทำแผนที่, ภูมิประเทศ, สำรวจเพื่อการก่อสร้าง, สำรวจเพื่อการออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, สำรวจประจำโครงการ, จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ

www.kjsurvey.com

88/8 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา Ban Tha Chang, Songkhla 90110