เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์

พร้อมเคียงข้างคุณ


  • ให้บริการ รวดเร็ว
  • บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
  • อุปกรณ์เครื่องมือ มีความพร้อมและทันสมัย
  • ให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจลูกค้า

ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม

วิศวกรสำรวจ, งานสำรวจ, สำรวจจัดทำแผนที่, สำรวจทางชลศาสตร์, สำรวจและจัดทำแผนที่, ภูมิประเทศ, สำรวจเพื่อการก่อสร้าง, สำรวจเพื่อการออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, สำรวจประจำโครงการ, จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ

www.kjsurvey.com

88/8 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา Ban Tha Chang, Songkhla 90110