ผลงาน บริษัท ปตท. จำกัด

จัดจ้างสำรวจและทำหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง (GPS Marker Point) ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ท่อส่งก๊าซบนบก 15 เส้นท่อ เพื่อตรวจสอบด้วย Inline Inspection PIG ปี 2565


ผลงาน กรมเจ้าท่า

ผลงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ติดต่อสอบถาม

วิศวกรสำรวจ, งานสำรวจ, สำรวจจัดทำแผนที่, สำรวจทางชลศาสตร์, สำรวจและจัดทำแผนที่, ภูมิประเทศ, สำรวจเพื่อการก่อสร้าง, สำรวจเพื่อการออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, สำรวจประจำโครงการ, จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ

www.kjsurvey.com

88/8 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา Ban Tha Chang, Songkhla 90110